κ. Θανάσης Οικονόμου, διαστημικός επιστήμονας, ερευνητής της NASA και καθηγητής του πανεπιστημίου του Chicago στο 14ο Πανελλήνιο Αστρονομικό Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας τον πρόεδρο της Εταιρείας κ. Λουκά Ζαχείλα.

Πολιτική Απορρήτου
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram