Θανάσης Οικονόμου 
14ο Πανελλήνιο Αστρονομικό Συνέδριο της 
Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας

κ. Θανάσης Οικονόμου, διαστημικός επιστήμονας, ερευνητής της NASA και καθηγητής του πανεπιστημίου του Chicago στο 14ο Πανελλήνιο Αστρονομικό Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας τον πρόεδρο της Εταιρείας κ. Λουκά Ζαχείλα.
Στο Βόλο το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας
Πολιτική Απορρήτου
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram